Oversikt over Textpilot-oppdateringer


7. Desember 2016 – Textpilot 2.8.1166

 • Rettet feil ved oppdateringsystemet som medførte at Textpilot i noen tilfeller ikke lot seg oppdatere.
 • Lagt til nytt meldingsystem som varsler bruker om spesielle hendelser og/eller dersom Textpilot oppdager problemer.

29. April 2016 – Textpilot 2.8.1153

 • Forbedret støtte for stavekontroll og ordprediksjon i Powerpoint 2013 og 2016

6. April 2016 – Textpilot 2.8.1152

 • Rettet en feil som dukket opp i versjon 2.8.1148 der Textpilot ikke ville starte uten netttilgang

16 Mars 2016 – Textpilot 2.8.1148

 • Lagt til mulighet for å logge på brukerprofilen man har på Lingit plattformen også når maskinen ikke har kontakt med Lingit Plattformen.
 • Rettet inkonsistente meldinger om nedlasting av tillegg.
 • Rettet diverse mindre feil.

09 Desember 2015 – Textpilot 2.8.1127

 • Forbedret støtten for Microsoft Office 2016.
 • Forbedret støtten for Google Docs.
 • Oppdatert skjermbilde for innstillinger slik at det støtter at man bruker høy tekstskalering (DPI) i Windows.
 • Økt frekevens for regelmessighet der Textpilot vil se etter nye oppdateringer
 • Textpilot vil nå legge til filetternavn på eksport av innstillinger og ordlister (*.exp)
 • Fikset en feil med lisensiering og skjermleseren som kunne skje når Textpilot hentet lisenser fra Lingit Server
 • Diverse mindre feilrettinger og forbedringer

26. Oktober 2015 – Textpilot 2.8.1104

 • Oppdatert installasjonspakker slik at .Net Framework 3.5 SP1 aktiveres på Windows 8/10.
 • Lagt til mulighet for å slå av og på ekstra logging av Textpilot-hendelser via start-menyen (hhv snarveien “slå av ekstra logging” og “slå på ekstra logging”.
 • Forbedret respons på play, dokumentleser og ordbok-knappene på verktøylinjen.
 • Fikset en feil med datoformatering som kunne oppstå på noen maskiner med Windows 10 (“Feil i lhtime.dat”).
 • Fikset en feil som gjorde at ordbokvinduet kunne dekke hele skjermen.
 • Fikset en feil som oppstod når man brukte Lingit Server og brukeren ikke var medlem i AD (Error creating mirror of local network user).
 • Diverse små feilrettinger og forbedringer.