Under finner du svar på spørsmål vi ofte får. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, ser vi fram til å motta spørsmål på support@lingit.no eller telefon 73 60 59 22. Vi tar imot support-spørsmål på telefon mellom kl. 08.30 og 16.00, mandag – fredag.

Textpilot pakker og priser

Textpilot kommer i ulike pakker som har ulikt innhold. Se vår produktoversikt for en oversikt over produktpakker og priser.

Textpilot og de tillhørende språkpakkene er godkjente hjelpemiddler og kan kjøpes eller skaffes gjennom å søke Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke. En Textpilot Pluss-lisens kan brukes på datamaskiner hjemme og på skolen.

Hjelpemiddelnummer for Textpilot Pluss er: 166539.
Hjelpemiddelnummer for Textpilot Pluss oppgradering er: 166540.
Hjelpemiddelnummer for Textpilot Fransk Språkpakke er: 174352.
Hjelpemiddelnummer for Textpilot Spansk Språkpakke er: 174353.
Hjelpemiddelnummer for Textpilot Tysk Språkpakke er: 174354.

Textpilot Plattform er en grunnpakke som inneholder Textpilot Server. Denne pakken reduserer skolens/kommunens kostnader og ressursbruk i forbindelse med drift av hjelpemidler utlevert fra NAV i skolens nettverk, den øker fleksibilitet i skolens PC-park og gir elever med rettigheter hos NAV mulighet for å få lisenser samme dag som søknad er sendt. Pakken er i bruk hos en rekke av landets skoler og kommuner fordi den er gratis å anskaffe og gir store innsparinger på driften.

Textpilot Skole er en pakke som bygger på Textpilot Plattform men som også inneholder våre kraftige verktøy for skrivestøtte. Textpilot Skole kan utvides med pedagogiske verktøy (bl.a. for lydering/STL+), talesynteser og ordbøker på en rekke språk.

Textpilot Pluss er en pakke som er skreddersydd for elever med lese- og skrivevansker. Pakken inneholder alt man trenger for å arbeide med tekst på norsk og engelsk: Stavekontroll, ordprediksjon, talesynteser og ulike opplesingsverktøy samt ordbøker. Pluss-pakken har innebygget støtte for Textpilot Plattform for de skolene/kommunene som allerede har Textpilot Plattform eller Textpilot Basis i sitt nettverk.

Systemkrav, installasjon og lisenser

Lisens registreres ved første oppstart av Textpilot. Du vil da bli bedt om å registrere brukernavn og lisensnøkkel som du skal ha mottatt på lisensbevis (dersom du får lisens fra NAV) eller på e-post fra oss. Har du registrert deg via internett eller e-post skal du ha fått en e-post med lisensinformasjon.

Det er også mulig å registrere flere lisenser, for eksempel for språkpakker eller for skole-lisenser som skal brukes hjemme.  Se vår lisens-veileder for en mer detaljert beskrivelse av hvordan du registrer ulike lisenser.

Textpilot fungerer på og er laget for Windows. Dersom du ser etter programvare for Mac OS X anbefaler vi deg å prøve ut Lingpilot. Lingpilot er Textpilots søster og er spesielt utviklet for Mac OS X. Lingpilot har samme funksjonalitet som Textpilot med opplesing, stavekontroll, ordprediksjon og ordbøker og gir lese- og skrivestøtte både for norsk og engelsk. Lingpilot har også språkpakker som kan installeres og gir samme støtte for tysk, fransk og spansk.

Har du allerede Textpilot? Apples datamaskiner kommer med en innebygget mulighet for å kjøre begge operativsystemer (både Mac OS X og Windows) på én og samme maskin. Denne løsningen heter Bootcamp og gjør det mulig å velge om man vil starte i Windows eller i Mac OS X. Du kan lese mer om hvordan du kan kjøre Windows på MAC via Bootcamp på Apples nettsider.

Textpilot kjører på en datamaskin med Windows XP (32-bits versjon), Windows Vista, Windows 7 / Windows 8 eller Windows 10 (32/64-bits versjon). Maskinen bør ha minimum 4 GB minne (8 eller mer er anbefalt) og prosessor som ikke er eldre enn 5 år.

Textpilot og tekstbehandlere/Office-pakker

Textpilot støtter Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013 og 2016.

Vikitig: Textpilot virker kun med 32-bit utgaver av disse Office pakkene. Har du en 64-bit utgave kan du installere 32-bit utgaven og bruke samme lisensnøkkel som du har brukt tidligere. Microsoft anbefaler heller ikke bruk av 64-bit utgavene utover i helt spesielle tilfeller.

Textpilot støtter Microsoft PowerPoint 2007, 2010, 2013 og 2016.

Viktig: Textpilot virker kun med 32-bit utgaver av disse Office pakkene. Har du en 64-bit utgave kan du installere 32-bit utgaven og bruke samme lisensnøkkel som du har brukt tidligere. Microsoft anbefaler heller ikke bruk av 64-bit utgavene utover i helt spesielle tilfeller.

Textpilot har delvis integrasjon for Microsoft OneNote 2010, 2013 og 2016.

Delvis integrasjon betyr at at alle opplesingsfunksjoner og ordbokoppslag fungerer, men ikke ordprediksjon. Når det gjelder stavekontroll, overstyrer Textpilots stavekontroll OneNote sin kontroll. Det gjør at man ikke kan benytte Textpilots eget forslagsvindu, men at man må høyreklikke på ord med understreking. Forslagene som kommer i OneNote-menyen er forslag fra Textpilots stavekontroll.

Viktig: Textpilot virker kun med 32-bit utgaver av disse Office pakkene. Har du en 64-bit utgave kan du installere 32-bit utgaven og bruke samme lisensnøkkel som du har brukt tidligere. Microsoft anbefaler heller ikke bruk av 64-bit utgavene utover i helt spesielle tilfeller.

Ja, dersom man bruker Google Docs med nettleseren Internet Explorer (versjon 10 eller nyere). Internet Explorer-tillegget “TextpilotIEHelper” må være aktivert i nettleseren for at dette skal fungere. Tillegget aktiveres normalt automatisk ved installasjon, men i noen tilfeller må man aktivere tillegget manuelt.

Slik aktiverer du tillegget manuelt

I Internett Explorer trykk tastekombinasjonen “Alt+E” og velg “Administrer tillegg” i menyen

  1. Velg “Vis alle tillegg”
  2. I listen over tillegg, klikk på “TextpilotIEHelper” og trykk deretter knappen “Aktiver”
  3. Avslutt og start Internet Explorer på nytt for at aktiveringen skal fullføres.

Man kan bruke Textpilot sammen med LibreOffice 4.1 og 4.2 samt LibreOffice 5.

Textpilot virker i OpenOffice versjon 3 og versjon 4.

Textpilot støtter Microsoft Word 2007, 2010, 2013 og 2016.

Viktig: Textpilot virker kun med 32-bit utgaver av disse Office pakkene. Har du en 64-bit utgave kan du installere 32-bit utgaven og bruke samme lisensnøkkel som du har brukt tidligere. Microsoft anbefaler heller ikke bruk av 64-bit utgavene utover i helt spesielle tilfeller.

Textpilot og nettlesere

Textpilot sine opplesingsfunksjoner og ordbokoppslag fungerer i Microsoft Edge. Siden Microsoft Edge ikke tillater at man installerer programtillegg, vil man ikke kunne bruke funksjoner for skrivestøtte i Edge. Microsoft har varslet at de vil gi Microsoft Edge støtte for programtillegg i løpet av 2016. Så snart dette er på plass vil vi utvikle støtte i Textpilot for Microsoft Edge.

Textpilot sine opplesingsfunksjoner og ordbokoppslag fungerer i Google Chrome. Siden Google Chrome ikke tillater at man installerer programtillegg, vil man ikke kunne bruke funksjoner for skrivestøtte i Chrome. Vi arbeider med en løsning for Google Chrome som vil bli lansert i forbindelse med lansering av Textpilot 3 som lanseres i mars 2017.

Textpilot sine opplesingsfunksjoner og ordbokoppslag fungerer i Internet Explorer fra og med versjon 10 og nyere. Dersom man bruker Google Docs sammen med Internet Explorer vil alle Textpilots funksjoner fungere.

Textpilot og andre Windowsprogrammer

Det finnes et enormt antall Windows-programmer. Fra og med Windows 8 finnes det også “apper” for Windows.

Windows-Apper

Windows-apper støttes ikke på nåværende tidspunkt. Vi har planer om å utvide støtten også til å gjelde Windows-apper.

Windows programmer/-applikasjoner
Det er mange forhold som kan avgjøre om Textpilot fungerer som det skal eller ikke for et gitt program. Kort fortalt er Textpilot laget for å virke i alle Windows-programmer. Hvor godt og hvilken støtte avhenger imidlertid av hvordan programmet er utviklet og konstruert. Dersom programmet bruker standard Windows-komponenter, vil Textpilot virke. Dette gjelder for eksempel Skype, Windows-mail, Notepad, Wordpad, Paint.NET og mange flere.
Den enkleste måten å finne ut om Textpilot virker i et bestemt program, er å prøve (husk å aktivere Textpilot for det aktuelle programmet ved å klikke på hengelåsknappen i verktøylinjen slik at Textpilotsymbolet på venstre side blir grønt). Dersom du vurderer å anskaffe Textpilot for å bruke det i et bestemt program, kan du laste ned en demoversjon og forsøke. Det er kun begrensning på tid i demoversjonen, ikke funksjonalitet.
Dersom du har forsøkt og opplevd at støtten ikke var tilstrekkelig, ta kontakt med oss. Slike innspill er nyttige for oss. Lar det seg gjøre rent teknisk å etablere støtte for programmet, vil vi gjøre det.

Textpilot og eksamen

Ja, Textpilot er tillatt på eksamen. Vi har vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet og fått bekreftet at Textpilot er tillatt å bruke på eksamen i henhold til de to modellene for eksamen som finnes i Kunnskapsløftet. Les mer om bruk av hjelpemidler under de ulike eksamensmodellene under.

Det er også mulig å søke rektor

I henhold til §3-32 i forskrift til opplæringsloven, “Særskild tilrettelegging av eksamen”, er det rektor som etter søknad avgjør hvilke ordninger som skal benyttes for elever. Særskilt tilrettelegging av eksamen krever ikke vedtak om spesialundervisning.

Eksamen i yrkesfag:

Dersom din elev også er lærling eller praksiskandidat i yrkesfag er alle eksamener gitt under modell 1, og følgelig er alle hjelpemidler tillatt ved eksamen.

Textpilot og bruk i nettverksmiljøer

Ja. For at dette skal fungere korrekt må Textpilot installeres på serveren og startes derfra. De programmene man har tenkt å bruke Textpilot i, må kjøre på samme RDP-/Citrix-server som Textpilot. Textpilot vil ikke fungere i slike miljøer dersom man har installert Textpilot på (tykk)klienten.

Ja. Textpilot kan brukes i nettverk som er basert på roaming profiles. Alle Textpilots brukerdata lagres i brukerprofilen på Windows. Dersom man har mulighet til det, anbefaler vi at man heller bruker Textpilot Server (se ”Hva er Lingit Server” under) fremfor roaming profiles fordi denne gir bedre kontroll for IT-ansvarlige. Denne serveren kan også kan settes opp til å synkronisere brukerdata mellom hjem og skole.

Ja. Selv om Textpilot er basert på individuelle brukerprofiler er det mulig å ha felles innlogging for brukerene. Textpilot har sitt eget flerbrukersystem og lagrer brukerinformasjon i egne Textpilot brukerprofiler. I slike tilfeller anbefaler vi på det sterkeste at man også kjører Lingit Server for kostnadseffektiv forvaltning av brukerdata og lisenser.

Lingit Server er programvare som holder orden på Textpilotklienter, brukere og brukerdata slik at elever kan benytte hvilken som helst pc på skolen / i bedriften og likevel få tilgang på sine personlige brukerdata og lisenser. Brukere kan importeres til Lingit Server via integrasjon med Microsoft AD. Dette innebærer integrasjon mot AD-serveren slik at brukere automatisk registreres på Textpilot Server. Textpilot Server gjør det også mulig å utveksle brukerdata mellom hjem og skole/arbeidsplass. Administrasjonsverktøyet for Textpilot Server er webbasert slik at man kan konfigurere serveren via en ordinær nettleser.