7. Desember 2016 – Textpilot 2.8.1166


  • Rettet feil ved oppdateringsystemet som medførte at Textpilot i noen tilfeller ikke lot seg oppdatere.
  • Lagt til nytt meldingsystem som varsler bruker om spesielle hendelser og/eller dersom Textpilot oppdager problemer.